DOĞRU BİLDİĞİNİZ YANLIŞLAR 2

Başlıksız-11_Çalışma Yüzeyi 1

❗️AkademiKlarneT ile Öğreniyorum ❗️

DOĞRU BİLDİĞİNİZ YANLIŞLAR 2

YANLIŞ
Si bemol klarnetin sadece Fransız sistemden üretiliyor olarak bilinmesi yada sol klarnetin sadece Alman sistemden yapıldığının zannedilmesi !

DOĞRU
Günümüzde hem Fransız sistem hem Alman sistemden klarnet ailesinin bir çok üyesi üretilmektedir.

YANLIŞ
“Sol düzen, si bemol klarnet” cümlesindeki kavramın yanlış olması!

DOĞRU
Kavramın geçerliliği Alman sistem si bemol klarnettir !

YANLIŞ
Sol klarnette komaların daha rahat çıkacağı düşüncesiyle sol klarnetin tercih edilmesi !

DOĞRU
İcrası teknik olarak bilinmiyor ve eğitimi alınmamışsa hiçbir klarnet çeşidi ile tampere olmayan sesleri icra etmek mümkün olmayacaktır !

YANLIŞ
3-5 ayda klarnetin öğrenileceği düşüncesi

DOĞRU
Sanatın hiçbir dalında “belli bir seviyeye gelmek” bu kadar basit değildir !

YANLIŞ
Yeni başlayan bir klarnetist adayı, enstrümanını parça çalarak yada çalışarak öğrenir.

DOĞRU
Aday, bu yöntemle her geçen gün zamanını ve hevesini öldürür! Yeni başlayan bir klarnetist metot çalışmak ve etütler çalmak zorundadır ! Parça çalışmak, klarnete hakimiyetin ciddi şekilde artmasından sonra özellikle repertuvar çalışmak için önemlidir !

YANLIŞ
Eğitim almadan bu enstrümanı öğrenebilirim.

DOĞRU
Okullar kapatılsın o zaman, konservatuvarlar alışveriş merkezi olsun :)