KLARNET BARİLİ HAKKINDA

2_Çalışma Yüzeyi 1

BARİL (BARREL)

Baril, üst gövdeyi ağızlıkla bağlayan kısa ve sade bir boru parçasıdır. Baril klarnette akord için çok önemli rol oynayan bir parçadır. Eski klarnetlerin genelinde ağızlıkla baril kısmı beraber üretilirken, 1800’lerden sonra çalgı yapımcılar daha dayanıklı malzeme arayışları için yapılan çalışmalar sırasında baril ile ağızlık kısmının birbirinden ayrılmasının daha kullanışlı olacağı düşüncesini öne sürmüşlerdir. Böylelikle nem ve ısı farkından dolayı çatlama riski olan baril, ağızlığa yakın olan kısımları koruması ve çatladığında yenisiyle değiştirilmesinin oldukça kolay ve masrafsız olması amaçlanmıştır.

Barilin ayrı olmasının bir diğer avantajı ise, müzisyenlerin çalgıyı kolayca akord etmesini sağlayabilmesidir. Bu amaçla yapımcılar klarinetlerine uygun olan farklı boylarda baril üreterek entonasyon için kolaylıklar yaratmışlardır.

Bazı eski klarnetlerin orta kısmının “pieces de rechange” olarak adlandırılan birden fazla akortlanabilir parçadan oluştuğu bilinmektedir. Bu parçalar mantar veya iplerle kaplanmış bağlantı noktalarıyla birbirlerine eklenmekte ve aşağı ya da yukarı hareket ettirilerek akort yapılabilmekteydi.

Böylelikle barilin akort görevinin bu parçalara verilmesi amaçlanmaktaydı.
Çalgı yapımcıları barili sağlam malzemelerden üreterek sahip olduğu avantajlarını artırmaya çalışmışlardır. Bu malzemeler fildişi, pirinç, metal ve çeşitli tahtalardır.

Günümüzde üretilen klarnetlerin yanında genellikle 2 adet baril verilir. Bu 2 farklı boydaki barillerden akordun pesleşmesi için uzun olanı tercih edilirken tizleşmesi için ise daha kısa olan baril tercih edilir.

İyi çalışmalar...

Onur SAĞLAM