VİBRATO TEKNİĞİ HAKKINDA

1234

MERHABA KLARNETİSTLER

Bir ses tekniği olan vibrato tarihsel süreç olarak klarnet enstrümanının icadından da önceye dayanmaktadır.

Titreşim anlamına gelen vibrato, vibrasyon ile eş anlamlı olan bu italyanca kelimenin Türkçe karşılığıdır.

Vibratonun tarihsel sürecinde, müziğin hem dönemsel özelliklerinden hemde klarnetin fiziğinden dolayı vibratonun kabullenip bir teknik haline gelmesi zor bir süreç olmuştur.

Fakat daha sonra vibrato, hızla gelişen, hakkında ciddi araştırmalar yapılan kitaplar ve makaleler yazılarn bir teknik haline gelmiştir.

Sesi güzelleştiren, sese kişilik veren bir ifade aracı olan vibratonun tarihsel sürecinde öğretilecek bir davranış olduğunu kabul edenler olmakla birlikte kişinin kendiliğinden bu yöntemi edindiğini ve bir meodunun olmadığını savunanlar da olmuştur.

Günümüzde de, özellikle klarnet enstrümanının Türk müziği eğitiminde vibrato tekniğine önem verilmemekle birlikte birçok icracının iç güdüsel olarak vibrato tekniğini uyguladığı ve bu tekniği edindiği görülmektedir.

Yine günümüzde klarnet enstrümanında diyafram ve üfleme tekniği ile yapılan 2 farklı vibrato tekniğine rastlanmakla birlikte Türk müziği klarnet icrasında daha fazla kabul gören ve kullanılan vibrato tekniği ; üfleme tekniği ile yapılan alt dudağın kamış sıkıp gevşetme yöntemidir.

Vibrato tekniği hakkında detaylı bilgi için ; Onur Sağlam'ın İstanbul workshop çalışması videosunu izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=LXc-WmRcKvY