2.KİTAP KAPAK

Klasik Batı müziğinden Hint müziğine kadar farklı kültürlerin müziklerinde kullanılan, kendi topraklarımızda da icra edilmekte olan klarnet, şüphesiz ki Anadolu kültüründe ve Türk müziğinde de önemli bir yere sahiptir. Fakat her enstrümanda olduğu gibi elbette klarnet eğitiminin de çeşitli zorlukları mevcuttur.

Bu zorlukların aşılması için temel çalışmaların devamı niteliğinde hazırlanmış olan dizi ve arpej çalışmalarının günlük, rutin ve bilinçli olarak yapılması, klarnet icrasında sağ ve sol el tekniğinin birbiriyle uyumlu kullanılması, temiz bir entonasyon ve enstrümanda serilik açısından çok önemlidir.

Klarnette dizi ve arpej çalışmaları sürekli olarak yapıldığında bilekler ve parmaklar, zaman içerisinde daha fazla kıvraklık ve esneklik kazanacaktır. Ayrıca bu çalışmalar, enstrümanın ses renginin kalitesine, artikülasyon netliğine, icracının ifadeli çalma yeteneğinin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

“Onur Sağlam Klarnet Metodu-2 Diziler ve Arpejler” kitabımızın yeni başlayanlara ve orta seviye icracılara faydalı olması ümidiyle…