Temel Çalışmalar

1.KİTAP KAPAK

Klasik Batı müziğinden Hint müziğine kadar farklı kültürlerin müziklerinde kullanılan, kendi topraklarımızda da icra edilmekte olan klarnet, şüphesiz ki Anadolu kültüründe ve Türk müziğinde de önemli bir yere sahiptir.

Her enstrümanda olduğu gibi elbette klarnet eğitimi de çeşitli zorlukları içermektedir. Klarnet eğitimi sürecinde temel çalışmalara ağırlık verilmemesi, icracının entonasyon problemleri ile karşılaşmasına, parmaklarının yeterli aceliteye ulaşamamasına ve enstrümanından kaliteli bir ses rengi elde edememesine neden olmaktadır.

Si bemol ve sol klarnet için metodolojik bir yaklaşım ile hazırlanmış olan bu kitabın diğer klarnet metotlarından farkı, öğrenci ve öğretmenlerin klarnet eğitimi sırasında yaşadığı öğrenme ve öğretmeye dair sorunları ele alması ve hemen hemen tüm öğrencilerin deneyimlediği teknik problemlerin giderilmesi için yüzlerce etüde yer verilmiş olmasıdır.

Klarnetin tarihçesinden başlayarak klarnet tuşe sistemleri, bölüm ve parçaları, klarnet ailesi, nefes tekniği incelenmiş ve temel öğretilere yönelik etüt çalışmaları, nota bilgisine sahip olmayan öğrencilerde gözetilerek en ince ayrıntısına kadar ele alınmıştır.

“Onur Sağlam Klarnet Metodu-1 Temel Çalışmalar” kitabımızın yeni başlayanlara ve orta seviye icracılara faydalı olması ümidiyle…